Kontakt z nami

ul. Grójecka 109
02-120 Warszawa

Godziny pracy: pn-pt  8-16

tel./fax: 22 895 27 61
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Współpracujemy

ŚDS „Pod Skrzydłami” typ A i B współpracuje z:

 • rodzinami, opiekunami i innymi bliskimi uczestników,
 • wolontariuszami,
 • pracownikami socjalnymi ośrodków pomocy społecznej,
 • lekarzami psychiatrami Poradni Zdrowia Psychicznego, m.in. przy ul. Skarżyńskiego 1 (SZPZLO Warszawa-Ochota) oraz przy ul. Mariańskiej, Barskiej, Nowowiejskiej, Sobieskiego,
 • placówkami szpitalnymi, m.in. Szpitalem Nowowiejskim, Oddziałem Dziennym  ul. Dolna 42, Psychiatrycznym Oddziałem Dziennym przy SZPZLO Warszawa-Ochota ul. Szczęśliwicka 36, IPiN,
 • Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie (w latach 2014/2014 realizacja projektu "Rozwińmy skrzydła" w ramach projektu "Integracja dla samodzielności" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
 • Urzędami Pracy w Płocku, Warszawie i Siedlcach (staże dla przyszłych terapeutów).

ŚDS "Pod Skrzydłami" typ A i B współdziała w partnerstwie lokalnym Koalicja na Rzecz Ochoty, podejmując różnorodne inicjatywy w Komisji ds. osób niepełnosprawnych, do której należą również:

 • Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Stowarzyszenia „Otwarte Drzwi”,
 • Warsztat Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Upośledzonych Umysłowo „Wiara i Nadzieja”,
 • Polska Fundacja Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym „Echo”,
 • Klub Osiedlowy „Surma” przy Ośrodku Kultury Ochoty,
 • Psychiatryczny Oddział Dzienny przy SZPZLO Warszawa-Ochota ul. Szczęśliwicka 36,
 • Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy (m.in. Klub Integracji Środowiskowej „Relaks”).

Inne instytucje i organizacje współpracujące z ŚDS "Pod Skrzydłami" typ A i B:

 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota,
 • Ośrodek Kultury Ochoty, 
 • XXI Liceum Ogólnokształcące im. H. Kołłątaja,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej (koło studenckie APSI),
 • Biuro Karier Uniwersytetu SWPS,
 • Stołeczne Centrum Współpracy Obywatelskiej prowadzone przez Stowarzyszenie "BORIS".

Od 2013 roku pracownicy i uczestnicy ŚDS "Pod Skrzydłami" typ A działają w ruchu społeczny Porozumienie na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie przy Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej podejmując różnorodne działania adresowane do osób chorujących psychicznie (grupa wsparcia TROP, doradztwo telefoniczne, pomoc przy organizacji sympozjów i konferencji, itp.).

Od 2015 roku ŚDS typ A współpracuje z Sekcją Naukową Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego przy organizacji Warszawskiego Forum Psychiatrii Środowiskowej i Tygodnia Zdrowia Psychicznego tj. wydarzeń towarzyszących Forum związanych z obchodami 10 października Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego.

ŚDS "Pod Skrzydłami" typ B jest zaangażowany od 2013 roku w działania Warszawskiego Forum Inicjatyw na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną przy Stowarzyszeniu "Boris".

Ponadto ŚDS "Pod Skrzydłami" typ B stale współpracuje z:

 • Domem Dziecka Nr 15 im. ks. Baudouina (który udostępnia na potrzeby ŚDS lokal przy ul. Nowogrodzkiej 75),
 • Żłobkiem Nr 50 przy ul. Nowogrodzkiej 75,
 • Ośrodkiem Integracji Społecznej prowadzonym przez Stowarzyszenie Terapeutów przy ul. Białostockiej,
 • Fundacją SYNAPSIS (Porozumienie o współpracy w zakresie wspierania osób z autyzmem przez Asystenta w naszej placówce przy ul. Nowogrodzkiej 75),
 • warszawskimi placówkami oświatowymi związanymi ze szkolnictwem specjalnym,
 • innymi organizacjami pozarządowymi wspierającymi osoby z niepełnosprawnością intelektualną.

W 2015 roku ŚDS "Pod Skrzydłami" typ B brał udział w międzynarodowym projekcie "Care & Culture", którego organizatorem w Polsce był Ośrodek Kultury Ochoty. Projekt został zrealizowany dzięki Programowi Grundtvig.

Pracownicy ŚDS „Pod Skrzydłami” brali udział w latach 2008-2013 w spotkaniach Mazowieckie Forum Środowiskowych Domów Samopomocy działającego przy Stowarzyszeniu Boris – konferencjach, szkoleniach, seminariach. Aktywnie uczestnicząc w pracach Forum poprzez udział w dyskusjach, wymianę doświadczeń, opiniowanie obowiązujących i projektowanych aktów prawnych, rozwiązywanie problemów z zakresu pomocy społecznej, dzielenie się dobrymi praktykami, doskonalenie warsztatu.

Współpracujemy również z artystami, m.in. z Aqualoopą czyli Igorem Chołdą, warszawskim artystą kojarzonym ze światem street artu. Dwa murale jego autorstwa zdobią pasaż budynku, w którym mieści się ŚDS "Pod Skrzydłami". Mural pn."Integracja uskrzydla" wygrał konkurs zorganizowany przez ŚDS "Pod Skrzydłami" w ramach partnerskiego projektu Integracja.Start! Drugi mural "Skrzydlate sąsiedztwo" powstał w 2012 roku z okazji Dnia Sąsiada.

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych